Product Code Database
Example Keywords: stocking -the $60
barcode-scavenger
   » Forum: Index-forum-black-desert-wikifileid-nie-3980876515

Na pierwsze dwa, niestety nie black desert

Black Desert Silver pierwsze dwa, niestety nie znam odpowiedzi. Kupuje karty online.

Co do trzeciego, mo?na p?aci? kilkoma kartami. Kiedy jeden kod nie wystarcza na zap?acenie ca?ej sumy, pojawia si? dodatkowe miejsce do wklejenia kolejnego kodu. Obok mamy informacj? z sum? naszych pieni?dzy, wi?c jest to bardzo proste. Przy p?atno?ci karta si? samoczynnie przelicza na odpowiedni? walut?. Sam p?aci?em dwoma kartami. Jedn? w z?otówkach, drug? w euro i nie by?o problemu.Our home site is :http://www.blackdesertsale.com/ .

Page 1 of 1
1

Account

Social:
Pages:  ..   .. 
Items:  .. 

Navigation

General: Atom Feed Atom Feed  .. 
Help:  ..   .. 
Category:  ..   .. 
Media:  ..   .. 
Posts:  ..   ..   .. 

Statistics

Page:  .. 
Summary:  .. 
125 Page Refs